• Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
 • Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
 • Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
 • Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym

Wśród zaproszonych prelegentów będą eksperci, przedstawiciele administracji państwowej oraz środowiska akademickiego i branżowego. Zaprosiliśmy do udziału Policję, Straż Pożarną, a także prawników i inżynierów na co dzień zajmujących się zabezpieczeniem techniczny budynków użyteczności publicznej.

Wykłady poprowadzą m.in.:

 

None 

mgr inż. Sebastian Hładun - absolwent Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki WAT, wykładowca ZSM–E w Ełku i pasjonat elektroniki, projektant i wykonawca elektronicznych systemów bezpieczeństwa – SEBMED ELEKTRONIK, Elektroniczne Systemy Bezpieczeństwa.

 

Sergiusz Parszowski

Sergiusz Parszowski - niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego, w latach 2010–2015 stały współpracownik operatora Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie uczestniczył w opracowaniu planów i procedur bezpieczeństwa organizowanych tam wydarzeń. Trener służb informacyjnych i porządkowych. Odpowiadał za rekrutację i przeszkolenie operatorów monitoringu wizyjnego, organizację stanowisk pracy i opracowanie procedur współpracy z podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczeniu imprez masowych.

 

marcin wawerek jednostka certyfikujaca ost

mgr inż. Marcin Wawerek – specjalista do spraw urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Bsdawczy w Józefowie.

 

female

mgr inż. Ewa Sobór z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB