• Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
 • Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
 • Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
 • Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym

Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji konferencji z cyklu "Bezpieczna Gmina", która tym razem odbędzie się 15 listopada 2017 roku pod hasłem: „Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym”. Pierwsze spotkanie, które miało miejsce w 2015 roku pod Krakowem dotyczyło ochrony przeciwpowodziowej i generalnie zarządzania kryzysowego Tym razem proponujemy Państwu tematykę związaną z najbardziej istotnymi zagrożeniami dla samorządów lokalnych, jakimi są pożary i bezpieczeństwo publiczne. Organizatorami Konferencji są: miasto Pułtusk i spółka Euro-Media reprezentowana przez czasopismo Ochrona Mienia i Informacji.

W ramach konferencji organizatorzy planują poruszyć przede wszystkim kwestie ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej, w tym jak tworzyć instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, jak opracowywać procedury ewakuacji w przypadku pożaru, jak zabezpieczać budynki publiczne i pojazdy komunikacji publicznej przed pożarami i dewastacją, jak chronić szkoły i przedszkola przed pożarem zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa, jakie obowiązki nakładają przepisy prawa o bezpieczeństwie imprez masowych na organizatorów? Jako drugi z ważnych dla samorządów tematów proponujemy poruszyć kwestie ochrony obiektów publicznych oraz monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej – jego roli, funkcjonalności i podstaw prawnych stosowania. Konkretne referaty dotyczyć będą przeciwdziałania aktom terroru ze strony młodych przestępców, metod i technik wykrywania środków psychoaktywnych u młodzieży, a także zakresu, podstaw prawnych i warunków technicznych stosowania kamer CCTV w jednostkach straży miejskich, gminnych i policji. Planujemy również poruszyć kwestie ochrony obiektów infrastruktury krytycznej ulokowanych w rejonach odpowiedzialności samorządów terytorialnych.

Wśród zaproszonych prelegentów będą policyjni eksperci, przedstawiciele administracji państwowej oraz środowiska akademickiego i branżowego. Zaprosiliśmy do udziału Policję, Straż Pożarną, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, a także prawników i inżynierów, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniem technicznym budynków użyteczności publicznej.

Podczas konferencji, wiodący producenci i dystrybutorzy sprzętu pożarowego i wizyjnego, zaprezentują nowoczesne rozwiązania dotyczące techniki pożarowej, monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych, a także integracji tych systemów.

Wspólna Konferencja miasta Pułtusk i wydawnictwa Euro-Media odbędzie się w obiekcie Akademii Humanistycznej im. prof. Gieysztora w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 17.

W planach organizatorów jest zamieszczenie obszernej relacji z Konferencji oraz prezentowanych podczas jej trwania referatów i wystąpień, w czasopiśmie oraz stronach internetowych „Ochrony Mienia i Informacji” i „Bezpiecznej Gminy”.