• Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
 • Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
 • Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
 • Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym

15.11.2017 r.

TEMAT

08:30-09:00

Rejestracja uczestników

09:00–09:10

Otwarcie konferencji – bumistrz Pułtuska, prezes Euro-Media

09:10–09:30

Małe inwestycje w duże bezpieczeństwo – st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup, zastępca dyrektora do spraw technicznych Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej PIB w Józefowie

09:30–09:45

Wystąpienie techniczne

09:45–10:05

Przeciwdziałanie pożarom w środkach komunikacji publicznej – st. kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa, kierownik Jednostki Certyfikującej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej PIB w Józefowie

10:05–10:20

Wystąpienie techniczne

10:20–10:40

Procedury ewakuacji w przypadku pożaru – mgr inż. Marcin Wawerek, specjalista do spraw urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej PIB w Józefowie

lub

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – zasady opracowywania i aktualizacji – mgr inż. Marcin Wawerek, specjalista do spraw urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej PIB w Józefowie

10:40–10:55

Wystąpienie techniczne

10:55-11.30

Przerwa kawowa + konsultacje przy stoiskach technicznych

11:30–11:50

Imprezy masowe. Procedury i technikamgr. inż. Sergiusz Parszowski, niezależny ekspert ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego

11:50–12:05

Najnowsze rozwiązania w monitoringu miejskim. (Firma Dahua Technology)

12:05-12:25

Monitoring wizyjny w jednostkach straży miejskich, gminnych i policji. Zakres i podstawy prawne

12:25–12:40

Wystąpienie techniczne

12:40–13:00

Rola i funkcjonalność monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej – 

13:00–13:15

Wystąpienie techniczne

13:15–13:30

Przerwa kawowa

13:30–14:00

Doświadczenia z wykorzystania monitoringu miejskiego miasta powiatowego – mgr. inż. Sebastian Hładun – ekspert ds. systemów bezpieczeństwa

14:15–14:30

Wystąpienie techniczne

14:30–14:50

Wystąpienie przedstawiciela Związku Pracodawców Ochrona

14:50–15:00

Podsumowanie Konferencji – burmistrz Pułtuska, prezes Euro-Media

15:00–15:30

Lunch