• Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
 • Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
 • Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
 • Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym
  Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym

15.11.2017 r.

TEMAT

08:30 - 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15

Otwarcie konferencji – bumistrz Pułtuska, prezes Euro-Media

09:15 – 09:35

Prezentacja Orange Polska

09:35 – 10:00

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – zasady opracowywania i aktualizacji – mgr inż. Marcin Wawerek specjalista do spraw urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - PIB

10:00 – 10:25

Wystąpienie Partnera - Firmy HIKVISION

10:25 – 10:45

Przerwa kawowa + konsultacje przy stoiskach technicznych

10:45 - 11:10 „naGMINNE(?) BEZPIECZEŃSTWO - wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie życia i zdrowia oraz mienia, wymagające dopuszczenia do użytkowania" - mgr inż. Ewa Sobór z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB

11:10 – 11:35

Wystąpienie Partnera – Firmy DAHUA

11:35 - 12:00

Urządzenia przeciwpożarowe na drogach ewakuacyjnych – rola, zasada działania i wpływ na proces ewakuacji - mgr inż. Marcin Wawerek specjalista do spraw urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej PIB

12:00 – 12:25

Wystąpienie Partnera Firmy ALSTOR

12:25 – 12:50

Rola i funkcjonalność monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej – Marcin Ruciński

12:50 – 13:15

Wystąpienie partnera Firmy Eltcrac System

13:15 – 13:40

Przerwa kawowa

13:40 – 14:05

Doświadczenia z wykorzystania monitoringu miejskiego miasta powiatowego – mgr. inż. Sebastian Hładun – ekspert ds. systemów bezpieczeństwa

14:05 - 14:30 Drony DJI, a bezpieczeństwo w gminie - Michał Wilanowski, przedstawiciel Związku Pracodawców Ochrona

14:30 – 14:50

Imprezy masowe. Procedury i technika – mgr. inż. Sergiusz Parszowski, niezależny ekspert ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego

14:50 – 15:00

Wnioski i podsumowanie konferencji.

15:00 – 15:45

Lunch

 *Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wniesienia zmian w Programie konferencji